Design for fremtiden

Hva er det som gjør at en baby på seksten måneder er flinkere til å bruke en iPad enn bestemor på seksti år? Eller mor på tjueseks for den saks skyld. Det er fordi en iPad er designet på en måte som er intuitiv og lett å forstå. En baby vil derfor synes en iPad er det enkleste i hele verden. På internett florerer det av videoer av små barn, kun noen måneder gamle, som prøver å lese et magasin, slik de er vant til på en iPad. Men uansett hvor mye de drar pekefingeren over forsiden skjer det ingenting. Da blir babyen like frustrert som bestemor blir over iPaden.

Hvorfor er dette viktig? Jo, for å illustrere at design og teknologi går hånd i går, god teknologi er avhengig av godt design. Tenk bare på så langt vi har kommet siden den aller første datamaskinen kom på markedet, eller den første Nintendo’n for den saks skyld. De teknologiske nyvinningene som har skjedd de siste 15 årene har regelrett skapt et paradigmeskifte.

I dag er det ikke bare viktig at hverdags- teknologien skal være kompakt i størrelse, men at den skal bistå oss med viktige funksjoner. Tenk bare på telefonen din som kan telle hvor mange skritt du har gått, kan ta bilder, se på kartet hvor du er eller til og med kjenne igjen fingeravtrykket ditt. Om tredve år vil dette være like naturlig som skrivemaskinen var på 1960-tallet. Spørsmål er heller hva slags teknologi er det som venter på oss i fremtiden? Som vi ikke har tenkt på enda?chair-16869_960_720

Og her kommer god design inn enda en gang. Mange er redd for fremtiden og teknologiske fremskritt, man er redd for å fremmedgjøre mennesket fra det sosiale. Det blir designernes oppgave, dere samfunnsoppdrag kan man kanskje si, å designe disse teknologiske fremskrittene på en slik måte at de beholder sitt menneskelige fjes og at de er med på å opprettholde en god sosial dialog.

God design kan i tillegg ha enda flere positive effekter, det er for eksempel oppfunnet en bamse, som gis til eldre demente på sykehjem. Disse demente blir ofte irriterte over sykepleierne, og kan ha vanskelig å opprettholde en god dialog. Det er nettopp her disse bamsene kommer inn. De er designet for å gi de eldre, demente enn følelse av trygghet, og studier har vist at dette har fungert. Dette er design, ikke bare med et menneskelig ansikt, men med ett menneskelig hjerte.

Denne typen av design som legger seg opp i mot teknologi for å besvare samfunnsproblemer, som en god omsorgssektor, vil etter all sannsynlighet kun vokse seg sterke med årene.

Mange tenker bare på design som farger, streker og symboler. Kanskje man tenker på reklame eller produkter man finner i hylla på butikken. Men design er så mye mer, design finnes i neste hvert eneste ett av produktene vi omgir oss med i hverdagen. Design vil også være med på å skape en bedre fremtid, men da er det viktig å utdanne designere som er sitt samfunnsansvar bevisst.

Heldigvis er det et voksende antall utdanningsinstitusjoner, i Norge og verden, som nå tilbyr en slik type utdanning. Forskning på feltet øker, og politikere bevilger penger. Fra denne vinkelen ser altså fremtiden veldig lys ut. Det er som om man har fått øynene opp for hvilke muligheter som finnes i god design.

Det kanskje aller siste på designfronten, er en nyutviklingen innen medisin, hvor en ny maskin kan lete frem kreft i kroppen på kun ti minutter. Dette er stjerneeksempelet på hvor teknologisk design virkelig betyr noe, og hvor mennesker har brukt sine kreative kvalifikasjoner på en måte som kommer samfunnet til gode. Men slike nyvinninger koster penger, og det er derfor viktig at politikerne fortsetter å sette av penger til research.

Design er altså fremtiden, og design er mye mer enn grafisk design selv om det ofte kan virke slik. Når kreative hoder jobber med teknologisk design for å hjelpe enkeltmennesker, eller bistå med viktige samfunnsproblemer, da kan man få til de mest vidunderlige ting. Bamse-eksemplet ovenfor er bare ett av flere gode eksempler som illustrerer dette. Vi kommer helt garantert til å se en hel rekke andre slik nyvinninger i årene som kommer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *